Witamy w hellshop.eu...

hellshop.eu

Regulamin

Informacje ogólne:
Właścicielem sklepu internetowego hellshop.eu jest firma Management

hellshop.eu
ul.Klimasa 1
46-050 Tarnów Opolski
tel. + 48 510 272 477
NIP: 884-172-17-71

Sklep internetowy hellshop.eu służy do dokonywania zakupów za pośrednictwem sieci Internet.
Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna danego produktu. Złożenie zamówienia
jest równoznaczne z akceptacją postanowień tego Regulaminu. Podane przy produktach ceny nie obejmują
kosztów przesyłki, chyba, że wynika to z warunków promocyjnych. Wszystkie ceny podawane w sklepie
hellshop.eu zawierają podatek VAT.
Sklep hellshop.eu wystawia dokument sprzedaży. W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT w formularzu
zamówienia należy podać wszystkie niezbędne dane. Przesłanie zamówienia z żądaniem wystawienia faktury VAT
jest równoznaczne z upoważnieniem firmy hellshop.eu do wystawienia faktury VAT na zakupione towary
bez podpisu odbiorcy.
Zdjęcia produktów mogą nieznacznie odbiegać od wizerunku towaru znajdującego się w sprzedaży m.in.
odcień, nasycenie barw zdjęć produktów.
Składanie i Realizacja Zamówień:
Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i przesłanie
go do sklepu internetowego hellshop.eu. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu i adresu e-mail Zamawiającego. Przyjęcie przez sklep hellshop.eu zamówienia potwierdzane jest drogą e-mailową i/lub telefoniczną.
Sklep internetowy hellshop.eu prezentuje aktualną i pełną ofertę produktów. Nie jest to równoznaczne
z posiadaniem wszystkich towarów na stanie magazynowym. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że dany towar znajduje się na stanie magazynowym. Jeżeli po złożeniu zamówienia okaże się, iż zamówiony artykuł jest obecnie niedostępny, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu.
Zamówienia przyjmowane są przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożne w niedziele i święta rozpatrywane będą następnego dnia roboczego.
Sklep hellshop.eu zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub nie wpełni wypełnionych formularzy zamówienia. Do wartości zamówienia doliczane są koszty przesyłki.
Płatności:
Sklep hellshop.eu dopuszcza nastąpujące formy płatności:
1.przelew/wpłata na konto firmy
2.za pośrednictwem systemu płatności elektronicnej PayPal

W przypadku płatności przelewem może zaistnieć sytuacja zapłaty za towar, którego nie ma już na stanie magazynowym i którego nie można sprowadzić.
W takim przypadku Klient zostanie o powyższej sytuacji niezwłocznie poinformowany,
a kwota za niezrealizowaną część zamówienia będzie zwrócona na konto Klienta.
Warunki Dostawy:
Zobowiązujemy się do realizacji złożonego zamówienia w terminie
od 1 do 7 dni roboczych, jednak w uzasadnionych przypadkach, najpóźniej w terminie 14 dni
od daty potwierdzenia zamówienia. W momencie odbioru przesyłki, Zamawiający ma prawo do sprawdzenia
zawartości paczki w obecności pracownika firmy ją doręczającej.
Zasady zwrotu towaru:
1.Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dn. 31 marca 2000 r.) Klient ma prawo zrezygnować z zamówionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.
2.W tym czasie towar podlega zwrotowi pod warunkiem, że znajduje się w oryginalnym i nienaruszonym
opakowaniu, nie nosi śladów używania lub kopiowania, nie posiada wad z wyjątkiem stanowiących podstawę
do reklamacji. Zwracany towar musi być kompletny. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem
nie mogą być zwrócone po zdjęciu opakowania (np. folii).
3.Zwrot pieniędzy obejmuje wartość odsyłanego towaru. Zwrotowi nie podlegają koszty dostawy. Koszty wysyłki
zwracanego towaru ponosi Klient. Przesyłki wysłane na koszt hellshop.eu nie będą odbierane.
4.Przesyłka oznaczona jako "zwrot" musi zawierać oświadczenie Klienta o skorzystaniu z prawa zwrotu towaru
i formie rozliczenia. Oryginały wszystkich dokumentów, które wraz z przesyłką zostały wysłane do klienta
należy pozostawić, nie należy ich do nas przysyłać.
5.Przesyłki odesłane do hellshop.eu za pobraniem nie będą przyjmowane przez hellshop.eu.
6.Przesyłki prosimy odsyłać tylko i wyłącznie na adres: hellshop.eu, ul.Klimasa 1, 46-050 Tarnów Opolski.
Przesyłki zaleca się odsyłać pocztą priorytetem. Na przesyłce musi się wówczas znajdować
imię i nazwisko osoby, z którą taka przesyłka została uzgodniona. Koszt odesłania kurierem
zostanie odliczony od kwoty korekty, gdyż koszty zwrotu towaru pokrywa zawsze Klient.
7.Pieniądze za zwrócony towar zwracamy przelewem na wskazane konto bankowe. Zwrot gotówki następuje
dopiero po odesłaniu przez Klienta kopii faktury korygującej na w/w adres.
List priorytetowy z podpisaną korektą musi być nadany za potwierdzeniem odbioru - otrzymają Państwo
wtedy zwrotnie potwierdzenie odebrania od nas dokumentów do korekty i tym samym potwierdzenie
rozpoczęcia procedury zwrotu należności na konto.
8.Możliwość zwrotu według prawa dotyczy tylko konsumentów, czyli klientów indywidualnych.
Możliwości zwrotu nie mają firmy oraz klienci dokonujący w ich imieniu zakupów.
9.Zwrot towaru do 10 dni obowiązuje jedynie przy sprzedaży wysyłkowej.
Reklamacje i Gwarancje:
Wszystkie wyroby dostępne w sklepie hellshop.eu są nowe. Jeśli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim
wady ukryte lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres
sklepu wraz z dokumentem zakupu oraz wypełnionym formularzem reklamacji. Wyrób uszkodzony zostanie
wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeżeli będzie to niemożliwe, sklep zwróci nabywcy równowartość
ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie wyroby.
Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko
na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia / rozbieżności zawartości przesyłki sporządzonego
w momencie odbioru towaru w obecności pracownika spedytora lub poczty i potwierdzonego przez niego.
Postanowienia Końcowe:
Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby
firmy hellshop.eu. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie. Zmienione zapisy Regulaminu są wiążące
od momentu ich opublikowania w witrynie sklepu. W razie jakichkolwiek niejasności i zapytań prosimy o kontakt
pocztą elektroniczną: zbyszek@hellshop.eu

Sklep hellshop.eu zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego
w ciągu dnia, wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego, wprowadzania nowych
towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania zmian i odwoływania akcji promocyjnych
na stronach sklepu internetowego.